Brylle kirke og dets historie

Se kirken - klik på pilene

Kirkens alder kendes ikke, men den er højst sandsynligt fra 1100.- tallet som flertallet af vore landsbykirker.
Koret og den oprindelige del af skibet er ROMANSK, opført af rå og kløvede kampesten på en profileret sokkel.

En apsis til koret forsvandt efter 1589, men soklen kan spores under jorden. Den oprindelige hovedindgang midt i skibets sydside er synlig indvendig. Den nordlige indgang over for kan ses udvendigt ligesom de små romanske vinduer.
I gotisk tid blev der indbygget hvælvinger, 1 fag i koret og 2 i skibet. Samtidigblev korbuen udvidet og gjort spidsbuet. I buen har der hængt et krucifiks fra o. 1450. Det hænger nu på skibets nordvæg. I sengotisk tid blev tårnet føjet til. Det fik muret trappehus, idet tårnrummet blev føjet til kirkerummet og forsynet med hvælving.
Senere, men endnu i middelalderen, blev våbenhuset bygget til på tårnets sydside og hovedindgangen flyttet hertil. Våbenhusets mure er ikke i forband med tårnets.
I 2007 fik kirken en gennemgribende renovering indvendig.

Arrangementer